Geomatik Çözümler
dsc_5721.jpg
Fotogrametri Uygulamaları
  • Halihazır Harita                                                                    
  • Sehir Planlama                                                             
  • İmar Uygulamaları
  • Gayrimenkul ve Tesisler yönetimi                            
  • Arazi Kullanım Sınıflaması ve Analizi                         
  • Sel Haritalaması-3D Görselleştirme
Lidar Uygulamaları
  • 3B Kent Modeli
  • Enerji nakil hattı çözümleri
  • Orman detay çıkarımı
  • Topografya uygulamalar
lidar_resim.png
picture1.png
picture2.png
picture3.png